Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer
Saksnummer 21-092391KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 23.09.2021
Klokken 09:00
Frist dag 23.06.2021
Anmeldelse av krav 20.09.2021
Konkursåpning 17.08.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search