Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 923834486
Saksnummer 22-066154KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 24.08.2022
Klokken 10:30
Frist dag 21.06.2022
Anmeldelse av krav 21.07.2022
Konkursåpning 21.06.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search