skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 920260365
Saksnummer 19-012825KON-STAV
Skiftesamling 02.04.2019
Klokken 09:00
Frist dag 21.01.2019
Anmeldelse av krav 07.03.2019
Konkursåpning 07.02.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search