Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 913158598
Saksnummer 22-109643KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 07.09.2022
Klokken 12:30
Frist dag 01.08.2022
Anmeldelse av krav 01.09.2022
Konkursåpning 01.08.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search