skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918867600
Saksnummer 18-049478KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.06.2018
Klokken 14:00
Frist dag 27.03.2018
Anmeldelse av krav 16.05.2018
Konkursåpning 16.04.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search