Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 996656888
Saksnummer 21-142252KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 29.11.2021
Klokken 10:00
Frist dag 26.08.2021
Anmeldelse av krav 14.11.2021
Konkursåpning 14.10.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search