skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 912381897
Saksnummer 18-162466KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 13.12.18
Klokken 19:45
Frist dag 31.10.18
Anmeldelse av krav 30.11.18
Konkursåpning 31.10.18
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search