skip to Main Content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916328524
Saksnummer 18-039631KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 19.04.2018
Klokken 09:00
Frist dag 09.03.2018
Anmeldelse av krav 09.04.2018
Konkursåpning 09.03.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search