skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 815734572
Saksnummer 18-070820KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 16.08.2018
Klokken 13:30
Frist dag 04.05.2018
Anmeldelse av krav 04.07.2018
Konkursåpning 30.05.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search