skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 985574545
Saksnummer 19-000764KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 11.02.2019
Klokken 10:00
Frist dag 02.01.2019
Anmeldelse av krav 08.02.2019
Konkursåpning 07.01.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search