skip to Main Content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916937350
Saksnummer 18-186949KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 11.03.2019
Klokken 12:00
Frist dag 12.12.2018
Anmeldelse av krav 08.02.2019
Konkursåpning 08.01.2019
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search