skip to Main Content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 999 599 206
Saksnummer 17-195230KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 08.03.2018
Klokken 10:00
Frist dag 13.12.2017
Anmeldelse av krav 19.02.2018
Konkursåpning 19.01.2018
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search