skip to Main Content
Bobestyrer Angeline Haraldsen Riis
Skifterett Dalane tingret
Organisasjonsnummer 917 723 958
Saksnummer 19-058382KON-DALA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 03.06.19
Klokken 09:30
Frist dag 11.04.2019
Anmeldelse av krav 24.05.19
Konkursåpning 24.04.19
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search