skip to Main Content

Kreftpasient vant mot staten

I nylig avsagt dom fra Stavanger tingrett ble staten dømt til å betale til en stavangermann kroner 650 000 kroner i erstatning og 358 000 kroner i sakskostnader, som følge av feilbehandling. Advokat Christian Thrane Asserson og advokat Bjørn Frafjord, partnere…

Read more

Fast bistandsadvokat

Domstolsadministrasjonen har antatt fire verv som fast bistandsadvokat ved Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. En bistandsadvokat ivaretar offeret, fornærmedes eller de pårørendes interesser i en straffesak. Advokat Helene Haugland er nå gjenoppnevnt for en periode på 6 år. Ved antakelse av…

Read more

Ny advokat

Vi gratulerer Anita Stangeland med mottatt advokatbevilling. Anita fikk sin master i rettsvitenskap ved UiB i 2013. Hun har vært ansatt hos oss som advokatfullmektig siden 2014, med arbeidsoppgaver både innenfor sivile rettsområder og straffesaker. Vi er svært fornøyd med…

Read more
Back To Top
Search