skip to Main Content

Advokat
Mobil: 90 75 95 80
Epost: helene.haugland@bullarstad.no

Utdannelse:
Juridisk embetseksamen UiO 1989
Advokat siden 1996

Arbeidserfaring:
Partner i Advokatfirma Bull Årstad ANS 2013
Kontorfellesskap i Advokatfirma Bull ANS 2008 – 2013
Egen praksis fra 1998
Politifullmektig og politiadjutant ved Rogaland politidistrikt 1994 – 1996
Konsulent, førstekonsulent og avdelingsleder ved Stavanger ligningskontor 1989-1994.

Verv:
Styreleder i advokatforeningen Sør-Rogaland krets 2014 og 2015. Medlem i disiplinærutvalget, Aust og Vest Agder, Sør-Rogaland og Haugesund krets årene 2010-2016. Medlem i Skatteklagenemnda. Fast bistandsadvokat ved Stavanger og Gulating lagmannsrett.

Hovedarbeidsfelt:
Helene Haugland bistår privatpersoner med juridisk rådgivning og ved tvister for domstolen. Hovedarbeidsområdene er barnevern, barnefordeling, ektefelleskifter, arv og strafferett. Advokat Haugland har arbeidet som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker siden 1998.

Back To Top
Search