skip to Main Content

Advokatassistent DNA
Telefon: 51 60 38 05
Epost: hvh@bullarstad.no

Arbeidserfaring:
Hege begynte å arbeide hos oss i januar 2013, og kom da fra tilsvarende stilling ved Rogaland Statsadvokatembeter.
Hun fullførte advokatassistentstudiet i 2017.

Back To Top
Search