skip to Main Content

Advokatfullmektig
Telefon: 94 18 64 94
Epost: ac@bullarstad.no

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, UIB 2013

Arbeidserfaring:
Advokatfullmektig, Advokatfirma Bull Årstad DA 2018
Skattejurist, Skatt Vest 2014 – 2018

Fagområder:
Andreas Carlbom skal i hovedsak jobbe med selskapsrett, og skatterelaterte spørsmål.
Herunder yter han også bistand innenfor alminnelig forretningsjuss.

Back To Top
Search