Skip to content

Advokat
Telefon: 94 18 64 94
Epost: ac@bullarstad.no

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, UIB 2013

Arbeidserfaring:
Partner, Advokatfirma Bull Årstad DA, 2023
Ansatt advokat, Advokatfirma Bull Arstad DA 2021 – 2022
Advokatfullmektig, Advokatfirma Bull Årstad DA 2018
Skattejurist, Skatt Vest 2014 – 2018

Fagområder:
Andreas Carlbom bistår privatpersoner og næringsdrivende i hovedsak med kontraktsrett ,selskapsrett, og skatterelaterte spørsmål. Herunder yter han også bistand innenfor alminnelig forretningsjus og insolvens.

Andreas har kompetanse på internasjonal skatterett og bistår norske og utenlandske skatteytere i regionen med spørsmål knyttet til grensekryssende inntekts- og formuesforhold.

Back To Top
Search